Aneta Anna Czarnecka

Aneta Czarnecka

fot. A. A. Czarnecka (2007)

Warszawskie Nekrologi Prasowe 1939 - 1970
Warszawskie Nekrologi Prasowe 1939 - 1970

Summary a book zobacz 

WARSZAWSKIE NEKROLOGI PRASOWE (1939-1970)
 

Strona internetowa jest poświęcona prezentacji mojej dotychczasowej pracy nad warszawskimi nekrologami prasowymi w latach 1939-1970.

 

Poniższe teksty są jedynie roboczą wersją rozpoczętej pracy nad nekrologami, które ukazały się na łamach prasy warszawskiej (1939 - 1970).

 

Prezentowany materiał jest objęty klauzulą o ochronie praw autorskich. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie tego materiału przez inne osoby bez pisemnej zgody Autora jest zabronione.

© Copyright by Aneta Anna Czarnecka 2012. Warszawskie nekrologi prasowe (1939 - 1970)